sâmbătă, 11 iunie 2022

Platforma E-Learning Business PLAN SMART StartUp www.smartstartup.dornat...

sâmbătă, 25 aprilie 2020

Incubatorul de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte Incubatorul de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte este un program de educație antreprenorială pentru industriile culturale și creative, născut din dorința de a aduce mai aproape oameni creativi, cu idei antreprenoriale proprii, interesați de creșterea bunăstării prin cultură.

Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte va permite artiștilor tineri implicați activ să interacționeze între ei, să relaționeze cu tinerele generații de artiști precum si cu publicul țintă. Proiectul aspira sa devina un model de buna practica cu un flux de dezvoltare continua a creației si exprimării artistice in arte vizuale precum si o sinergie de noi idei de proiecte in domeniul artelor vizuale creative/recreative: producție de fotografie si video art, sculptura, pictura, grafică, arte decorative, arhitectură și design etc

Incubatorul de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte este o structura pentru sprijinirea afacerilor culturale care urmăresc în permanență crearea unui mediu favorabil și sustenabil pentru IMM-urile nou-înființate.

În acest fel, întreprin­deri­lor si stucturilor culturale le va fi stimulat potențialul de creștere și via­bilitate, ajutându-le să se dezvolte în perioada de început, prin asigurarea unor facilități comune și a suportului managerial necesar SERVICII integrate / suport E-Learning in Arte Vizuale & Antreprenoriat Cultural, informare & consultanta in Antreprenoriat Cultural (asistență personalizată și mentorat web/online & social media);

Crearea si dezvoltarea Incubatorului de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte va oferi:
ü  facilitarea accesului la informații privind oportunitățile antreprenoriale de implementare/finanțare afaceri culturale)
ü  consultanta online permanenta prin intermediul experților in fonduri U.E/StartUp & formatorilor/experților consultanți vizavi de finanțarea proiectelor culturale; 
ü  promovarea, informarea si mediatizarea activităților/produselor proiectului dedicate grupului țintă

Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte va fi conceputa ca o structura ADAPTABILA, ACCESIBILA, in CONTINUA SCHIMBARE si DEZVOLTARE in funcție de nevoile si oportunitățile de actualitate vizavi de activitățile/produsele proiectului.

Tipurile de incubatoare care vor fi înființate prin Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte sunt următoarele:
·        social (folosește spiri­tul antreprenorial și inovația pentru a crea impact so­cial);
·        specific unui sector (oferă toată ga­ma de servicii necesare celor care au o idee feza­bilă, aplicabilă)
·        virtual (oferă servicii de incubare prin internet, sub forma portalurilor de afaceri culturale);

Incubatorul de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte este o instituție care urmărește crearea unui mediu favorabil, sustenabil, pentru firmele nou înființate și cele inovative cu potențial de dezvoltare. Statisticile arată că la nivel mondial afacerile care își încep activitatea în Incubatoarele Tehnologice și de Afaceri au șanse mai mari de supraviețuire în primii 5 ani decât cele care pornesc în afara acestora.

„Incubarea în afaceri este un proces dinamic de dezvoltare a întreprinderilor. Incubatorul de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte alimentează firmele mici, ajutându-le să supraviețuiască și să crească în perioada de început, atunci când sunt cel mai vulnerabile.  

Incubatorul de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte asigură asistență în management, acces la servicii de finanțare și servicii de sprijin tehnic și în managementul afacerilor culturale.

„Incubarea în afaceri este un proces dinamic de dezvoltare a afacerii. Este o noțiune care acoperă o gamă largă de procese care contribuie la reducerea ratei de eșec a companiilor aflate în fază incipientă și la accelerarea dezvoltării companiilor care au potențial de a deveni generatoare de locuri de muncă și bunăstare.  Incubatorul de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte este o proprietate cu mici unități de muncă, asigurând un mediu instructiv și de susținere pentru antreprenorii aflați la început și pe perioada primelor etape ale business-ului.

Incubatorul de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte asigură trei ingrediente principale pentru companiile în creștere, de succes – un mediu antreprenorial și de învățare, acces rapid la mentori și investitori, vizibilitate pe piață.”

Incubatorul de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte propus răspunde nevoii de a crea un context non-formal de dezvoltare antreprenoriala, dedicat tinerilor din Grupul țintă (prin capacitarea acestora instruindu-i si dezvoltându-le competente in educație E-Learning in mediul antreprenorial, managementul proiectelor culturale / planurilor de afaceri culturale);

Incubatorul de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte își propune integrarea noilor tineri resursa viitori antreprenori in comunitatea/rețeaua Internet & Social Media Business Network@7Arte ADT deja existenta, va reuni peste 1000 de membri online, in scopul facilitării contribuției acestora la redefinirea mediului antreprenorial.

marți, 27 august 2013

Platforma Web Tineret, Cultura si Voluntariat / Programul Europa Creativă (2014-2020)

http://evsgj.blogspot.ro/Programul Europa Creativă (2014-2020)
Europa Creativă este un program de finanțare al Uniunii Europene care va continua, pentru următorii 7 ani, programele dedicate culturii și audiovizualului: Cultura (2007-2013), Media (2007-2013) și Media Mundus.
Programul are un buget total de 1,46 de miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 și este gestionat de Comisia Europeană și de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se evaluează toate aplicațiile.
Europa Creativă are 3 subprograme: Media, Cultura și o componentă transversală dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale (disponibilă începând cu 2016).
Subprogramul Cultura al Programului Europa Creativă dispune de un buget total de 454,8 milioane EUR pentru perioada 2014-2020 și va încuraja cu precădere întărirea capacității profesionale a persoanelor care lucrează în domeniul culturii, întărirea capacității operaționale a organizațiilor care oferă oportunități de dezvoltare profesională la nivel internațional, circulația transnațională a creațiilor culturale și dezvoltarea pe termen lung a publicului pentru aceste creații culturale europene.
La subprogramul Cultura sunt eligibili toți operatorii  din sectoarele culturale și creative, însemnând ONG-uri, instituții publice și companii private. Toate entitățile care depun proiecte sau sunt partenere în proiecte în cadrul acestui program trebuie să aibă minimum 2 ani de existență juridică. Persoanele fizice nu pot accesa direct finanțări aici.
Sunt eligibile să participe la proiecte persoanele juridice stabilite în țările UE, în țările candidate și potențial candidate la UE (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia, Turcia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo) - în condițiile participării acestora la programele comunitare, Norvegia, Islanda, Lichtenstein, Elveția și țările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate, cu condiția semnării acordurilor de înțelegere (Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Moldova, Siria, Teritoriul palestinian ocupat, Tunisia și Ucraina).

Principalele schimbări aduse de subprogramul Cultura din Europa Creativă față de Cultura (2007-2013)

Schimbările esențiale aduse de subprogramul Cultura din Programul Europa Creativă față de cadrul anterior, Cultura 2007-2013, sunt legate de: noi obiective specifice și priorități strategice (dezvoltarea publicului, întărirea capacității operaționale a sectorului de a lucra la nivel transnațional, adaptarea la tehnologiile digitale etc); mai puține linii de finanțare (4 în loc de 9); procent mai mare de cofinanțare în cazul proiectelor de cooperare cu minimum 3 parteneri; simplificări procedurale (depuneri și raportări online); o mai mare deschidere spre cooperarea internațională, prin includerea posibilității de a lucra în parteneriat cu organizații din țările din Politica Europeană de Vecinătate și din Elveția; introducerea unei finanțări speciale pentru platforme culturale europene dedicate mobilității și promovării creatorilor și operelor culturale; finanțarea traducerilor de opere literare împreună cu activitățile de promovare a lor; finanțarea traducerilor de opere literare în format electronic (e-books). De asemenea, în viitorul cadru nu vor mai exista granturi operaționale pentru derularea unui program de lucru curent, pe 1 sau 3 ani, de către un operator, ci doar granturi pentru proiecte; granturile pe 3 ani de tip acord-cadru vor fi disponibile și pentru proiectele de traduceri literare.
În cadrul subprogramului Cultura din cadrul 2014-2020 există 4 linii de finanțare: proiecte de cooperare la nivel european, rețele europene, platforme europene și proiecte de traduceri literare.

Ghidurile de finanțare și formularele de depunere specifice fiecărei componente sunt disponibile pe pagina Programului Europa Creativă.

I. Proiecte de cooperare la nivel european


Termen limită de depunere: 5 martie 2014
Buget total alocat componentei pentru 2014: 38 000 000 EUR
Acestea sprijină consolidarea capacității sectoarelor culturale și creative de a lucra la nivel transnațional, promovarea circulației și a mobilității transnaționale.
Sunt 2 categorii de proiecte de cooperare:
1. Proiecte de cooperare de mai mică amploare
Acestea implică 1 coordonator de proiect și cel puțin 2 alți parteneri din cel puțin 3 țări diferite eligibile la program. Grantul solicitat poate fi de cel mult 200 000 EUR, reprezentând maxim 60% din bugetul eligibil.
2. Proiecte de cooperare de mai mare amploare
Acestea implică 1 coordonator de proiect și cel puțin 5 alți parteneri din cel puțin 6 țări diferite eligibile la program. Grantul solicitat poate fi de cel mult 2 milioane EUR, reprezentând maxim 50% din bugetul eligibil.
Durata maximă eligibilă a proiectelor din ambele categorii este de 48 de luni (nu este menționată o durată minimă).

II. Rețele europene


Termen limită de depunere: 19 martie 2014 
Buget total alocat componentei pentru 2014 : 3 400 000 EUR
Această linie de finanțare urmărește promovarea activităților desfășurate de rețelele europene ale organizațiilor culturale și creative din țările eligibile la program.
Sunt eligibile rețelele europene alcătuite din cel puțin 15 organizații membre stabilite în cel puțin 10 țări diferite care participă la program. Cel puțin 5 dintre aceste organizații trebuie să aibă sediul social în 5 țări diferite dintre cele membre UE, Islanda, Lichtenstein, Norvegia sau Elveția.

III. Platforme europene


Termen limită de depunere: 19 martie 2014
Buget total alocat componentei pentru 2014 : 3 400 000 EUR
Prin intermediul acestei componente sunt sprijinite activitățile desfășurate de organizații cu vocație europeană care stimulează dezvoltarea de noi talente și promovează mobilitatea transnațională a actorilor din sectoarele culturale și creative, precum și circulația producțiilor care au potențialul de a exercita o influență importantă asupra sectoarelor și de a asigura efecte de durată.
O platformă trebuie să cuprindă o entitate de coordonare și operatori culturali europeni membri ai platformei.
Pentru ca platforma să fie eligibilă, trebuie să fie formată, la momentul depunerii candidaturii, dintr-o entitate de coordonare și din cel puțin 10 operatori culturali europeni cu sediul în cel puțin 10 țări participante la program. Numărul operatorilor culturali poate crește pe durata proiectului.

IV. Proiecte de traducere literară


Termen limită de depunere: 12 martie 2014
Buget total alocat componentei pentru 2014 : 3 575 537 EUR
Prin această componentă sunt susținute traducerile literare, precum și promovarea operelor traduse.
Se acordă sprijin pentru proiecte cu o durată de 2 ani sau de 3 ani (acorduri-cadru de parteneriat).
1. Proiecte cu o durată de 2 ani
 • pentru traducerea și promovarea unui pachet de 3-10 opere de ficțiune;
 • au o strategie de traducere, distribuire și promovare a operelor vizate;
 • grant de cel mult 100 000 EUR, maxim 50% din bugetul eligibil.
2. Acorduri-cadru de parteneriat (3 ani)
 • pentru readucerea anuală a câte unui pachet de 5-10 opere de ficțiune;
 • au un plan de acțiune bazat pe o strategie pe termen lung pentru traducerea, distribuirea și promovarea operelor de ficțiune vizate;
 • granturi anuale de cel mult 100 000 EUR, maxim 50% din bugetul anual eligibil.

Activități eligibile: traducerea și publicarea de opere de ficțiune cu o valoare literară ridicată, indiferent de genul literar – romane, nuvele, piese de teatru, poezie, benzi desenate și cărți pentru copii; traducerea unor fragmente din operele de ficțiune traduse pentru cataloagele editurilor în vederea promovării vânzării drepturilor de autor; organizarea de evenimente speciale și de activități de comercializare / distribuire pentru promovarea operelor traduse, inclusiv realizarea de instrumente de promovare digitală și promovarea autorilor cu ocazia târgurilor de carte și a festivalurilor de literatură.

Opere eligibile: atât operele în format tipărit, cât și cele în format digital (e-books). Sunt eligibile doar opere de ficțiune, fiind excluse autobiografiile, biografiile sau eseurile fără elemente de ficțiune, ghidurile turistice, operele din domeniul științelor umaniste (istorie, filosofie, economie etc.) și cele care vizează alte științe (fizică, matematică etc.). Operele de ficțiune trebuie să fi fost deja publicate; este prevăzută o limită de cel puțin 50 de ani de la ultima traducere.

Limbile eligibile: limba sursă și limba țintă trebuie să fie „limbi oficiale recunoscute“ ale țărilor participante la program; fie limba sursă, fie limba țintă trebuie să fie oficial recunoscută în una din țările UE, din Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau Elveția. Sunt eligibile și traducerile din latină și din greaca veche în limbile oficiale din țările membre UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau Elveția. Limba țintă trebuie să fie limba maternă a traducătorului (excepție cazul unei limbi mai puțin folosite, dacă editorul oferă explicații). Traducerile trebuie să aibă o dimensiune transfrontalieră: traducerea de opere dintr-o limbă oficială în alta din cadrul aceleiași țări nu este eligibilă.

Toate informațiile detaliate despre Programul Europa Creativă 2014-2020 sunt disponibile pe pagina sa de internet.


Asociația Dorna Tismana A.D.T. alaturi de partenerii sai au demarat procesul de promovare si informare actiuni culturale de tineret si Voluntariat dezvoltand Platforma web Tineret, Cultura si Voluntariat.

Aceasta platforma web-online dezvoltata isi propune sa sprijine procesul de promovare a proiectelor de tineret si culturale oferind informatii relevante despre acestea in scopul sustinerii si consilierii cator mai multi tineri potentiali beneficiari.

http://europa.eu/citizens-2013/en

DESPRE PROIECT


Dat fiind faptul ca anul 2013 este desemnat de către Comisia Europeană drept „Anul european al cetăţenilor” prezentul proiect on-line prin intermediul platformei Web Tineret, Cultura si Voluntariat isi propune sa promoveze si stimuleze cetățenia activa ca si model de BUNA PRACTICA, având in vedere ca „Fiecare cetatean in parte este o valoare in sine” acesta are posibilitatea si este invitat sa-si prezinte proiectele, inițiativele, acțiunile si activitățile culturale, de tineret si voluntariat care arata cat de plina de viața si de culoare este Europa, precum si modul in care Europa este trăita si experimentata dincolo de frontierele naționale.

In plus reprezentanții instituțiilor publice locale, culturale, organizații ale societatii civile prin intermediul platformei Web Tineret, Cultura si Voluntariat au ocazia de a prezenta proiectele, programele, inițiative, activitati, acțiuni culturale, de tineret si voluntariat precum si exemple din activitatea lor de zi cu zi care consolidează Europa si contribuie la dezvoltarea conștiinței civice europene.


Programul Europa Creativă (2014-2020)

Europa Creativă (2014-2020) este cadrul de finanțare comunitară ce va continua actualele programeCultura (2007-2013), Media (2007-2013) și Media Mundus.  Programul va avea trei componente distincte: Media, Cultura și o componentă transectorială dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale.

Programul are un buget propus de 1,8 miliarde de euro pentru întreaga perioadă de șapte ani. Noul program ar aloca peste 900 de milioane de euro pentru a susține sectorul cinematografic și al audiovizualului (domeniu cuprins în actualul program Media) și aproape 500 de milioane de euro pentru cultură. Comisia Europeană propune, de asemenea, să se aloce peste 210 milioane de euro pentru o nouă facilitate de garanție financiară, care ar permite micilor operatori să aibă acces la împrumuturi bancare de până la 1 miliard de euro, și aproximativ 60 de milioane de euro în sprijinul cooperării în materie de politici și al promovării abordărilor inovatoare față de atragerea publicului și noile modele de afaceri.

Componenta Cultura din Programul Europa Creativă va încuraja cu precădere întărirea capacității profesionale a persoanelor care lucrează în domeniul culturii, întărirea capacității operaționale a organizațiilor care oferă oportunități de dezvoltare profesională la nivel internațional, circulația transnațională a creațiilor culturale și dezvoltarea pe termen lung a publicului pentru aceste creații culturale europene.

 • Pentru o prezentare amplă a priorităților viitorului program, vă recomandăm să urmăriți cele cinci scurte materiale video de pe pagina Comisiei Europene: 

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/video-interviews_en.htm

 • Despre dezvoltarea publicului, prioritate-cheie a Programului Europa Creativă, puteți citi și în concluziile conferinței ”European Audiences: 2020 and beyond”, organizată de Comisia Europeană în octombrie 2012: 

http://ec.europa.eu/culture/news/20130218-conference-conclusions_en.htm

 • Toate documentele oficiale legate de viitorul Program Europa Creativă sunt disponibile pe pagina Comisiei Europene: 

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/

 • Principalele schimbări aduse de Europa Creativă (componenta Cultura) față de Cultura (2007-2013):

ü  noi obiective specifice de finanțare, noi priorități (menționate mai sus)


ü  mai puține componente de finanțare (patru în loc de nouă):


 • proiecte de cooperare (aici vor intra și festivalurile)
 • rețele europene (organizații cu membrii în mai multe țări europene participante la program)
 • platforme europene (organizații care oferă oportunități semnificative la nivel internațional pentru dezvoltarea profesională a persoanelor care lucrează în sectoarele culturale și creative)
 • traduceri literare (traducerea de opere de ficțiune dintr-o limbă europeană în alta)
Europa Creativă 

ü  nu se vor mai acorda granturi operaționale, ci doar granturi de proiect (actuala componentă 2 a Programului Cultura, Subvenții operaționale pentru organizații active la nivel european în cultură,va dispărea)

ü  cooperarea cu țările terțe va fi mai deschisă și mai flexibilă decât în actualul cadru (mai multe țări terțe vor fi incluse printre cele cu care se pot face proiecte de cooperare)

ü  se vor folosi mai mult: bugetele pe baza unor sume forfetare (sume fixe stabilite în funcție de un anumit indicator), deciziile de finanțare (documente semnat doar de finanțator, spre deosebire de acorduri de finanțare, semnate atât de finanțator, cât și de beneficiar), acordurile-cadru de parteneriat (semnate cu beneficiarii pe o perioadă mai mare de timp), portalurile electronice pentru depunerea de proiecte și pentru raportarea finală.